خواهشمندیم قبل ارسال فرم سفارش مطالب زیر را مطالعه نمایید

۱- قبل سفارش و انتخاب سرویس تعرفه ها را مشاهده نمایید.
۲- ارسال این فرم جنبه اطلاع رسانی داشته و هزینه ای متوجه شما نخواهد شد. همچنین کلیه اطلاعات شما نزد تیم طراحی طرحینا محفوظ خواهد ماند.
۳- در صورتی که در سفارش خود ایده یا سبک خاصی و یا نکاتی مانند عناصر و ترکیب رنگ مدنظر دارید در بخش توضیحات سفارش بیان بفرمایید.
۴- مشخصات خود را جهت تماس با دقت تکمیل نمایید و پس از ثبت سفارش ما با شما جهت نهایی شدن سفارش و هماهنگی های بیشتر تماس خواهیم گرفت.
۵- پس از تماس و نهایی شدن سفارش 100 درصد هزینه دریافت و کار طراحی شما آغاز می شود.